تماس با ما

نشانی: کرج - میدان طالقانی،بلوار طالقانی شمالی، شهرک اداری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

تلفن: 026-34643176

پست الکترونیک: centlib@abzums.ac.ir