کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزتاریخچه:


کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی البرز به صورت ستادی از سال 1390 که دانشگاه علوم پزشکی البرز از دانشگاه علوم پزشکی ایران مستقل شد در راستای اهداف معاونت تحقیقات جهت غنی سازی منابع کتابخانه های تابعه مشغول فعالیت می باشد.


هدف:


هدف اصلی کتابخانه مرکزی البرز که در حال حاضر به صورت ستادی عمل می کند(کتابخانه مرکزی فیزیکی وجود ندارد)، فراهم آوری منابع بروز و تسهیل دسترسی به منابع مورد نیاز کتابخانه های تابعه اعم از چاپی و الکترونیکی (شش باب کتابخانه دانشکده ای و چهار باب کتابخانه بیمارستانی) جهت بهره برداری مفید از منابع اطلاعاتی با هدف پیشبرد و ارتقا وضعیت علمی پژوهشگران دانشگاه، می باشد. همچنین کتابخانه مرکزی امور هماهنگی کتابخانه های تابعه را در دستور کار خود دارد.


چشم انداز:


دسترسی آسان و سریع کاربران به کلیه منابع علمی می باشد وهمچنین دانشگاه علوم پزشکی البرز در تلاش است طی سالهای آینده که ساختمان پردیس دانشگاه آماده شود فضایی به کتابخانه مرکزی دانشگاه تخصیص یابد تا بتوان جهت ارائه خدمات بهتر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه را راه اندازی کرد.


جامعه استفاده کننده:


جامعه استفاده کننده شامل اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کلیه پژوهشگران و پرسنل دانشگاه می باشد.


ساعات کار کتابخانه مرکزی بصورت ستادی:


شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 صبح لغایت 16:00 عصر


Powered by Froala Editor